PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNEȘTI

Județul Gorj

Documente si Informatii Financiare


» Buget local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 - 12.12.2014
» Bugetul institutiilor publice si activitatilor finalizate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 si estimari pe anii 2015-2017 - 12.12.2014
» Bugetul local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 - 02.03.2015
» Dare de seama - 30.12.2014
» Proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 -
» Anunt afisare buget 2017 - 17.03.2017
» Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si estimarile pentru anul 2020 propus spre dezbatere publica -
» Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 -
» Anexa nr. 2 la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 -
» Anexa nr. 3 la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 -
» Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2017 -
» Anunt -
» Proiect privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2017 - 04.01.2018
» Hotarare privind aprobarea contului de executie anual si situatiile financiare anuale - 18.02.2018
» Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 - 18.02.2018
» Proiect aprobare buget -
» Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimari 2020-2022- publicat azi 29.03.2019 -
» ANUNT afisare Proiect buget 2019- publicat azi 29.03.2019 -
» ANUNȚ AFIȘARE PROIECT BUGET 2020 - -publicat azi 23.12.2019
» PROIECT DE HOTARARE APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 - publicatazi 23.12.2019
» bilant 31.12.2019 - bilant
» BUGET INITIAL 2020 -
» ANUNT BUGET 2021 -
» PROIECT HCL -
» ANEXA NR.1 -
» ANEXA NR.2 -
» ANEXA NR.3 -
» Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 -
» Bilant 31.03.2021 -
» Bilant 30.06.2021 -
» buget rectificat septembrie 2021 -
» Bilant 30.09.2021 -
» Buget rectificat octombrie 2021 -
» Buget rectificat 2021 -
» Buget rectificat decembrie 2021 -
» PROIECT BUGET INITIAL - PROIECT DE BUGET DE VINITURI SI CHELTUIELI INITIAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARILE PE ANII 2023-2025
» BUGET DEFINITIV 2017 - BUGET
» BUGET INITIAL 2018 - BUGET
» BUGET DEFINITIV 2018 - BUGET
» SITUATII FINANCIARE 2018 - BUGET
» PROIECT BUGET INITIAL - BUGET
» BUGET DEFINITIV 2019 - BUGET
» SITUATII FINANCIARE 2020 - SITUATII FINANCIARE
» SITUATII FINANCIARE 2021 -
» INDICATORI - INDICATORI