PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNEȘTI

Județul Gorj

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL» - HOTARARE APROBARE SF INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BRANESTI
» - HOTARARE APROBARE ROF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI BRANESTI
» - HOTARAREAPROBARE PLAN OPERATIV 2018-2019
» - HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2019
» - HOTARARE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI BRANESTI
» - HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL
» - Hotarare aprobare Procedura inregistrare contracte de arendare depuse la Consiliul Local Branesti
» - Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Branesti