PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNEȘTI

Județul Gorj

ANUNȚURI PUBLICE

DISPOZITIE STABILIRE LOCURI SPECIALE AFISAJ ELECTORAL

» MATERIALE SEDINTA - 23.11.2018
» ANUNT - 03.10.2018
» Termene de inscriere date in registrul agricol - 04.01.2018
» Anunt privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018 -
» Proiect de hotarare privind aprobarea nomencaltorului stradal din comuna Branesti, judetul Gorj -
» PROIECTUL DE BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 SI ETIMAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANII 2019-2021 AL COMUNEI BRANESTI - 18.01.2018
» Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarâri care se înainteaza Consiliului local spre adoptare - 20.06.2018
» - MATERIALE SEDINTA ORDINARA 22.02.2019
» - LISTA PROPRIETARILOR ALE CAROR IMOBILE SUNT AFECTATE DE CORIDORUL DE EXPROPRIERE - FIRUL II ISVARNA
» LISTA CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGATIA DEPUNERII DECLARATIEI UNICE - LISTA CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGATIA DEPUNERII DECLARATIEI UNICE
» - MATERIALE SEDINTA ORDINARA 22.02.2019- PUBLICAT 18.02.2019
» - PROIECT DE HOTARARE APROBARE PROCEDURA INREGISTRARE CONTRACTE DE ARENDARE
» - HG 57/2019 PENTRU APROBAREA SCHEMEI AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSTINERE A CRESCATORILOR DE OVINE PENTRU COMERCIALIZAREA LANII
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA publicat 22.03.2019 - MATERIALE SEDINTA ORDINARA 29.03.2019 publicat azi 22.03.2019
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA 22.04.2019 publicat 17.04.2019 -
» DISPOZITIE DELIMITARE SI NUMEROTARE SECTII DE VOTARE -
» DISPOZITIE STABILIRE LOCURI SPECIALE AFISAJ ELECTORAL -
» DISPOZITIA PRIVIND INTERZICEREA DESFACERII SI CONSUMULUI DE BAUTURI ALCOOLICE IN TIMPUL DESFASURARII ALEGERILOR DIN 26.05.2019 -
» Extras din declarația de căsătorie - 05.06.2019
» - MATERIALE SEDINTA ORDINARA 28.06.2019 - publicat azi 24.06.2019
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA 26.07.2019 - MATERIALE SEDINTA ORDINARA 26.07.2019- publicat azi 22.07.2019
» ANUNT PUBLIC - ANUNT PUBLIC SC ASSANI
» EXTRAS DECLARATIE CASATORIE - 31,07,2019
» Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu -
» EXTRAS DECLARAȚIE CĂSĂTORIE - 14.08.2019
» EXTRAS DECLARATIE CASATORIE - ANDREASI - PEIA - 14.08.2019
» EXTRAS DECLARATIE CASATORIE NABOIU- LUPULET - 14.08.2019
» extras declaratie casatorie Vladutu- Popescu - publicat azi 26.08.2019
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA publicat 26.08.2019 -
» Anunt public privind decizia etapei de incadrare -
» EXTRAS DECLARAȚIE CĂSĂTORIE SFÎRLOGEA- TRĂNCĂU - 18.09.2019
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA 27.09.2019 - publicat azi 23.09.2019
» DISPOZITIE AFISAJ ELECTORAL - ALEGERI PREZIDENTIALE -
» extras declaratie casatorie Urucu- Burducea - - 02.10.2019
» SEMNIFICAȚIA SEMNALELOR DE ALARMARE -
» SEMNIFICAȚIA CODURILOR DE CULORI PENTRU AVERTIZARILE HIDRO-METEOROLOGICE -
» DISPOZITIE DELIMITARE SI NUMEROTARE SECTII DE VOTARE - - 11.10.2019
» ANUNȚ CRITERII ACORDARE AJUTOR ÎNCĂLZIRE -
» - MATERIALE SEDINTA ORDINARA 25.10.2019- publicat azi 21.10.2019
» EXTRAS DECLARATIA CĂSĂTORIE ȘODOLEA- RONCEA - PUBLICAT AZI 31.10.2019
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA LUNA NOIEMBRIE - - publicat azi 25.11.2019
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA LUNA DECEMBRIE 20.12.2019 - -publicat azi 16.12.2019
» ANNUNȚ OBLIGAȚII CETĂȚENI PRIVIND REGISTRUL AGRICOL -
» Materiale sedinta ordinara 31.01.2020 - -publicat azi 27.01.2020
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA 22.02.2020 -
» MATERIAL INFORMATIV CORONAVIRUS - COVID 19 -
» INFORMATII PRIVIND CORONAVIRUS LA NIVELUL UAT BRANESTI -
» LISTA REGIUNILOR DIN ZONA ROSIE SI ZONA GALBENA -
» HOTARAREA NR. 6 A C.N.S.S.U. -
» MATERIALE INFORMATIVE COVID-19 -
» ANUNT CEZ SUSPENDARE ACTIVITATE 12.03.2020-31.03.2020 -
» ANUNT DISTRIBUTIE OLTENIA SUSPENDARE ACTIVITATE 12.03.2020-31.03.2020 -
» ANUNT IMPORTANT CORONAVIRUS -
» ANUNȚ IMPORTANT - APIA SUSPENDA PRIMIREA CERERILOR UNICE DE PLATĂ PÂNĂ LA DATA DE 06.04.2020 -
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA 27.03.2020 -
» APEL CATRE CETATENII COMUNEI BRANESTI -
» ORDONANTA MILITARĂ NR. 3 PRIVIND MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII COVID-19 -
» DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE -
» SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI SEDINTA ORDINARA 27,03,2020 -
» PROCES VERBAL SEDINTA LUNA FEBRUARIE 2020 -
» HOTĂRÂRE PRIVIND SUSPENDAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE ÎN CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ ,, REABILITARE ȘI EXTINDERE ADUCȚIUNE FIR II ISVARNA- CRAIOVA -
» ANUNȚ PUBLIC - CITIRE APOMETRE -
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA 30.04.2020 -
» SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI SEDINTA ORDINARA 30,04.2020 -
» MATERIALE SEDINTA ORDINARA LUNA MAI 2020 -