PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNEȘTI

Județul Gorj

Secretar cv

Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Informaţii personale Nume / Prenume Dulcu Mariana Daniela Adresă(e) 729, str. Bădoi Vinerian Țânțăreni, România Telefon(oane) Mobil: E-mail(uri) danadulcu@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 19.02.1983 Sex Feminin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Primăria comunei Brănești Experienţa profesională Perioada 2008- 2014 Funcţia sau postul ocupat Consilier Juridic 2014 – 2016 referent de specialitate – asistență socială 2016-prezent secretar comună Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Primăria comunei Brănești Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare Perioada 2001-2005 – Facultate 1997- 2001 – Liceul (Colegiul National Gheorghe Chitu - Craiova) Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Științe Juridice Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Drept penal Drept civil Dreptul familiei Dreptul comercial Dreptul administrativ Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Mihai Viteazul – Craiova , Facultatea de Drept Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Romana Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Engleza Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Franceza Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Persoana comunicativa , sociabila, determinata . Spirit de echipa. Competenţe şi aptitudini organizatorice Capabila de a lua decizii, responsabila , punctuala Competenţe şi aptitudini tehnice Operare PC: Windows, MS Office; Microsoft Office Excel Navigare pe internet; Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului O bună stăpânire a programelor: Word, PowerPoint , Excel etc. Competenţe şi aptitudini artistice Fotografia la nivel amator; pasionata de călătorii, echitaţie, înot ; Permis(e) de conducere Categoriile B